Suradnja regionalnih i lokalnih agencija i SME


Sorry, registration has ended.

Posjet znanstveno tehnologijskim parkovima i razvojnim agencijama - najava


 • Date: 19/09/2018 10:00
 • Location: posjet - agencije: Rijeka i/ili Pula (Map)

Description

Teme:

 • potencijali suradnje državnih i lokalnih razvojnih agencija i poduzetništva
 • suradnja sa znanstvenim ustanovama
 • korištenje regionalne i znanstvene infrastrukture u poduzetničkim projektima
 • patenti i druga prava
 • joint venture, javno i privatno partnerstvo
 • EU fondovi
 • poticaji JLS
 • međunarodna suradnja i direktoriji zainteresiranih strana
 • sufinanciranje nastupa na sajmovima u EU