Suradnja regionalnih i lokalnih agencija i SME


Sorry, registration has ended.

Posjet znanstveno tehnologijskim parkovima i razvojnim agencijama


  • Date: 11/12/2018 10:00

Description

Teme:

  • potencijali suradnje državnih i lokalnih razvojnih agencija i poduzetništva
  • suradnja sa znanstvenim ustanovama
  • korištenje regionalne i znanstvene infrastrukture u poduzetničkim projektima
  • patenti i druga prava
  • joint venture, javno i privatno partnerstvo
  • EU fondovi
  • poticaji JLS
  • međunarodna suradnja i direktoriji zainteresiranih strana
  • sufinanciranje nastupa na sajmovima u EU