Kontejnerski Podatkovni centri


Posjet - proizvođač kontejnerskih podatkovnih centara


  • Date: 09/10/2018 10:00
  • Location: posjet - proizvodnom pogonu

Description

Lokacija:                EU (osobna karta ili putovnica potrebni za put)