Događanja


  • 20/12/2018 09:00

Prezentacija projekta IoT Inteligentna Turistička Destinacija

Read More
  • 14/12/2018 13:00

Informacijska sigurnost u autoindustriji - razlike VDA-ISA i ISO 27001

Read More
  • 11/12/2018 10:00

Posjet znanstveno tehnologijskim parkovima i razvojnim agencijama

Read More
  • 06/12/2018 13:00

Veza GDPR i ISO 27001

Read More
  • 18/05/2018 13:00

GDPR Privacy by desing - iskustva implementacije GDPR u aplikativnom software-u, od strane firme za razvoj i implementiranje poslovnih riješenja u web industrijama, za potrebe EU klijenta

Read More
  • 11/05/2018 13:00
  • lokacija udruge - najava

Prezentacija i komentari za 70ak pravilnika, dokumenata, izjava, evidencija, ... vezanih uz GDPR

Read More
  • 04/05/2018 13:00
  • lokacija udruge - samo za članove

SUBVENCIJA - Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Read More